SuccessDay HCM HRIT software and vendor selection

HCM / HRIT software & vendor selection

Met een HRIT- of HCM-systeem wil je een goed aantal jaar vooruit kunnen. Daarom is het belangrijk bij de leverancierselectie eerst de juiste vragen te stellen. Wat is het doel van het te kiezen HCM-systeem? Wat is de business impact ervan? Welke requirements zijn er, en welke tellen het zwaarst? SuccessDay helpt die juiste vragen te formuleren. Samen gaan we op zoek naar de antwoorden.

Pas als er een helder antwoord is op vragen als deze, kunnen geschikte leveranciers worden benaderd. Niet alleen voor een demo, maar ook voor het uitwerken van een user case. Daarmee wordt echt duidelijk hoe het HRIT-systeem specifiek voor jouw organisatie kan werken. Door onze onafhankelijkheid van zowel softwareleveranciers als implementatiepartners, kun je erop vertrouwen dat je de voor jouw organisatie meest geschikte leveranciers te spreken krijgt.

Is de keuze gemaakt? Dan ondersteunen we met contractreview en adviseren we zo nodig je inkoopafdeling. Ook adviseren we bij de keuze voor de implementatiepartner. Daarbij letten we niet alleen op de technisch best onderlegde partij, maar ook op de ‘cultural fit’ met jouw organisatie.

Organization readiness quickscan gap analysis HR maturity check

Organization readiness: quickscan, gap analysis, HR maturity check

Je hebt het voor jouw organisatie ideale gevonden én de implementatiepartner gevonden. Starten maar, toch?

Beter van niet. Het succes van de implementatie, maar ook van de daaropvolgende adoptie door de medewerkers, is van meer factoren afhankelijk dan van HRIT-systeem en -specialisten. Daarom raden wij aan eerst te onderzoeken of je organisatie klaar is voor de digitale transformatie die je wilt inzetten. SuccessDay heeft methodieken ontwikkeld, waarbij we kijken

 • of de organisatie al beschikt over data- en processtandaarden,
 • hoe ver de organisatie is in de (digitale) transformatie van de HR afdeling (HR Maturity),
 • hoe de voorgestelde project organisatie is ingericht:
  • Heeft de organisatie alle rollen die nodig zijn tijdens de implementatie?
  • Hebben deze aangestelde medewerkers de juiste capaciteiten en hebben ze voldoende tijd? Vooral die resources worden vaak onderschat, is onze ervaring.
 • en last but not least: wat de voorgestelde projecttijdlijnen zijn.

Het resultaat is een adviesrapport met aanbevelingen. Wij noemen dit de Organizational Readiness Check.

Phase 0 standardizing data and processes

Phase 0: standardizing HR data & processes

Een logisch vervolg op de Organizational Readiness Check is Phase 0: het vaststellen van route van de ‘as is’ naar de ‘to be’ situatie.

Nu we weten welke processen en data de organisatie al dan niet heeft, kunnen we standaarden vastleggen en de route uitstippelen naar meer HR Maturity. Dit doen we vanuit onze best practices. Door weg te bewegen van het eigen referentiekader van een organisatie, is meer groei mogelijk.

SuccessDay helpt – en processtandaarden op te stellen volgens de gewenste employee journey. Denk hierbij aan een job catalogue, de definitie van een FTE enzovoorts. We zetten ontwerpprincipes op om de overeengekomen business case na te kunnen komen en te ondersteunen. Ook stellen we Project Fundamentals (Governance, Risk & Issue Log, etc.) op om een ​​vlotte start van de implementatie te garanderen. Kortom: we zorgen ervoor dat de organisatie klaar is voor een snelle implementatie.

SuccessDay HRIT Implementation Specialists

HRIT Implementation Specialists

Een digitale transformatie en HRIT-implementatie vragen om specifieke rollen en vaardigheden, die niet elke organisatie in huis heeft.

SuccessDay ondersteunt zo nodig klanten met (klantproject)rollen tijdens de implementatie. We  introduceren medewerkers die niet alleen ervaren zijn, maar die zich ook als een kameleon aanpassen aan de organisatie waarin ze komen te werken. Dit doen we met bewezen methodologieën en met een voor de markt unieke kwaliteitsborging.

Rollen waarin wij ondersteuning leveren zijn onder meer:

 • Projectmanagers
 • Changemanagers
 • Data & Test leads
 • Functional leads (HCM lead, Talent & Performance lead, Learning lead, Timetracking lead)
 • Business analisten

Al onze mensen zijn getraind in de HRIT-systemen die uit onze vendorselectie kunnen komen en ervaren met onze implementatiemethodologie. Onze aanpak is pragmatisch, klantgericht en wordt ondersteund door onze bewezen SuccessDay Onderdeel daarvan is de rapportage die de klant elke twee à drie weken van ons ontvangt, die zo nodig tijdig bijsturen mogelijk maakt.

SuccessDay-After-go-live-support-Smooth-Landing

After go-live support: Smooth Landing

En dan is het nieuwe systeem live! Wat als een feestje voelt voor het projectteam, wordt door de gebruiker soms niet altijd zo ervaren. Het is wennen, zoeken, trial and error. Al snel wordt de interne supportorganisatie overladen met hulpvragen, issues en tickets.

SuccessDay ondersteunt tijdens én na go-live bij het realiseren van een soepele landing en gebruikersacceptatie.

Tijdens de go-live lost de implementatiepartner alleen technische problemen op. De interne ondersteunende organisatie is veelal net opgezet en wordt vaak overweldigd door het aantal (niet-technische) hulpvragen van collega’s, zoals vergeten wachtwoorden of ‘hoe moet dit ook weer’-vragen.

SuccessDay legt focus op managers- en medewerkerstevredenheid en gebruikersacceptatie en ondersteunt organisaties bij een ‘smooth landing’. We creëren en leiden een war room en lossen (ook niet-technische) issues op. We doen er alles aan om de gebruiker de juiste ervaring te geven. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het supportteam bij de klant uitgerust wordt met de juiste kennis en informatie. Wij trekken de deur pas achter ons dicht als de klant met voldoende bagage en zelfvertrouwen de journey verder zelf kan voortzetten!

 

After go-live support-workday-AMS

After go-live support: Workday Application Managed Services (AMS)

Na livegang achteroverleunen? Vergeet het maar! Een IT-systeem heeft voortdurend onderhoud nodig. Het softwarepakket wordt aangepast, wat betekent dat nieuwe releases doorgevoerd moeten worden, en technische incidenten moeten worden opgelost. Ook kunnen interne ontwikkelingen binnen de organisatie vragen om herinrichting van de processen.

SuccessDay ondersteunt na go-live met releasemanagement, het oplossen van technische problemen en incidenten, regressietesten, het configureren van bedrijfsprocessen, omgevingoptimalisatie en integraties.

SuccessDay AMS wijkt op verschillende manieren positief af ​​van de concurrentie:

 • Transparante prijzen. Wij hanteren een actueel tarief in plaats van een gemiddeld tarief. Kan een junior consultant een ticket oplossen? Dan betaal je een junior tarief;
 • Volledige focus op klantcontact en tevredenheid. We werken niet met een anonieme ticketbox: wij bellen liever even;
 • Geen outsourcing naar een land in een andere tijdzone. Bovendien: wij ondersteunen jouw medewerkers in hun moedertaal;
 • Ingekochte supporturen kunnen ook worden gebruikt voor kleine projecten en voor opleiding van personeel.
Workday FastLane traineeship

Workday FastLane traineeship

Goede supportmedewerkers voor het HRIS-systeem Workday zijn schaars. Helaas, want een goede Workday-consultant in de organisatie is een enorme toegevoegde waarde bij de gebruikersacceptatie en het (snel) oplossen van incidenten.

Wij ontzorgen de klant door SuccessDay-medewerkers op te leiden tot Workday Support Consultant (Detachering naar Vast), terwijl deze vanaf dag één werkt bij de klant.

Ons Workday FastLane traineeshipprogramma houdt in dat SuccessDay investeert in de volledige training van een young professional. Die volledige training duurt een jaar en bestaat uit het HRIT-systeem Workday, maar ook uit diverse softskills en consultancyvaardigheden. De trainee krijgt een jaar lang begeleiding van zowel een senior consultant bij SuccessDay als van een externe coach. Na afronden van het traineeship komt de medewerker rechtstreeks in dienst bij de klant. Die heeft dan een goed opgeleide consultant in dienst, die volledig is ingewerkt in de eigen configuratie.

Advies nodig?

SuccessDay helpt je graag vooruit.
Maak een afspraak