HR-strategy SuccessDay HRIS HRIT

HR Strategy

Dus je strategie is bepaald en je denkt te weten waar je naartoe moet…

Een van de belangrijkste en tegelijkertijd meest complexe onderdelen van het hebben van strategische doelen is om ze te laten werken. Van de directiekamer tot de HR-teams, de managers en werknemers van het bedrijf. Waar sta je voor als bedrijf en hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit? En hoe kunnen HR-tech-oplossingen jou helpen jouw doelen te bereiken?

SuccessDay begrijpt jouw uitdaging en stopt niet als het ingewikkeld wordt. Wij pellen stap voor stap de ui om een HR Target Operating Model op te zetten dat jouw HR-strategie weergeeft en ondersteund wordt door de juiste rollen en HRIT-tools.

Wij kunnen organisaties helpen met:

 • Senior Management Consultants die jouw (HR-)strategie begrijpen
 • Het opstellen van een toekomstbestendige en realistische roadmap voor HR-tech
 • Het (her)definiëren van jouw HR Target Operating Model
 • Het opstellen van de Business Case voor jouw HR-transformatie
SuccessDay HCM HRIT software and vendor selection

HCM / HRIT software & vendor selection

Met een HRIT- of HCM-systeem wil je een goed aantal jaar vooruit kunnen. Daarom is het belangrijk bij de leverancierselectie eerst de juiste vragen te stellen. Wat is het doel van het te kiezen HCM-systeem? Wat is de business impact ervan? Welke requirements zijn er, en welke tellen het zwaarst? SuccessDay helpt die juiste vragen te formuleren. Samen gaan we op zoek naar de antwoorden.

Pas als er een helder antwoord is op vragen als deze, kunnen geschikte leveranciers worden benaderd. Niet alleen voor een demo, maar ook voor het uitwerken van een user case. Daarmee wordt echt duidelijk hoe het HRIT-systeem specifiek voor jouw organisatie kan werken. Door onze onafhankelijkheid van zowel softwareleveranciers als implementatiepartners, kun je erop vertrouwen dat je de voor jouw organisatie meest geschikte leveranciers te spreken krijgt.

Is de keuze gemaakt? Dan ondersteunen we met contractreview en adviseren we zo nodig je inkoopafdeling. Ook adviseren we bij de keuze voor de implementatiepartner. Daarbij letten we niet alleen op de technisch best onderlegde partij, maar ook op de ‘cultural fit’ met jouw organisatie.

Organization readiness quickscan gap analysis HR maturity check

Organization readiness: quickscan, gap analysis, HR maturity check

Je hebt het voor jouw organisatie ideale gevonden én de implementatiepartner gevonden. Starten maar, toch?

Beter van niet. Het succes van de implementatie, maar ook van de daaropvolgende adoptie door de medewerkers, is van meer factoren afhankelijk dan van HRIT-systeem en -specialisten. Daarom raden wij aan eerst te onderzoeken of je organisatie klaar is voor de digitale transformatie die je wilt inzetten. SuccessDay heeft methodieken ontwikkeld, waarbij we kijken

 • of de organisatie al beschikt over data- en processtandaarden,
 • hoe ver de organisatie is in de (digitale) transformatie van de HR afdeling (HR Maturity),
 • hoe de voorgestelde project organisatie is ingericht:
  • Heeft de organisatie alle rollen die nodig zijn tijdens de implementatie?
  • Hebben deze aangestelde medewerkers de juiste capaciteiten en hebben ze voldoende tijd? Vooral die resources worden vaak onderschat, is onze ervaring.
 • en last but not least: wat de voorgestelde projecttijdlijnen zijn.

Het resultaat is een adviesrapport met aanbevelingen. Wij noemen dit de Organizational Readiness Check.

Phase 0 standardizing data and processes

Phase 0: standardizing HR data & processes

Een logisch vervolg op de Organizational Readiness Check is Phase 0: het vaststellen van route van de ‘as is’ naar de ‘to be’ situatie.

Nu we weten welke processen en data de organisatie al dan niet heeft, kunnen we standaarden vastleggen en de route uitstippelen naar meer HR Maturity. Dit doen we vanuit onze best practices. Door weg te bewegen van het eigen referentiekader van een organisatie, is meer groei mogelijk.

SuccessDay helpt – en processtandaarden op te stellen volgens de gewenste employee journey. Denk hierbij aan een job catalogue, de definitie van een FTE enzovoorts. We zetten ontwerpprincipes op om de overeengekomen business case na te kunnen komen en te ondersteunen. Ook stellen we Project Fundamentals (Governance, Risk & Issue Log, etc.) op om een ​​vlotte start van de implementatie te garanderen. Kortom: we zorgen ervoor dat de organisatie klaar is voor een snelle implementatie.

SuccessDay HRIT Implementation Specialists

HRIT Implementation Specialists

Een digitale transformatie en HRIT-implementatie vragen om specifieke rollen en vaardigheden, die niet elke organisatie in huis heeft.

SuccessDay ondersteunt zo nodig klanten met (klantproject)rollen tijdens de implementatie. We  introduceren medewerkers die niet alleen ervaren zijn, maar die zich ook als een kameleon aanpassen aan de organisatie waarin ze komen te werken. Dit doen we met bewezen methodologieën en met een voor de markt unieke kwaliteitsborging.

Rollen waarin wij ondersteuning leveren zijn onder meer:

 • Projectmanagers
 • Changemanagers
 • Data & Test leads
 • Functional leads (HCM lead, Talent & Performance lead, Learning lead, Timetracking lead)
 • Business analisten

Al onze mensen zijn getraind in de HRIT-systemen die uit onze vendorselectie kunnen komen en ervaren met onze implementatiemethodologie. Onze aanpak is pragmatisch, klantgericht en wordt ondersteund door onze bewezen SuccessDay Onderdeel daarvan is de rapportage die de klant elke twee à drie weken van ons ontvangt, die zo nodig tijdig bijsturen mogelijk maakt.

SuccessDay-After-go-live-support-Smooth-Landing

After go-live support: Smooth Landing

En dan is het nieuwe systeem live! Wat als een feestje voelt voor het projectteam, wordt door de gebruiker soms niet altijd zo ervaren. Het is wennen, zoeken, trial and error. Al snel wordt de interne supportorganisatie overladen met hulpvragen, issues en tickets.

SuccessDay ondersteunt tijdens én na go-live bij het realiseren van een soepele landing en gebruikersacceptatie.

Tijdens de go-live lost de implementatiepartner alleen technische problemen op. De interne ondersteunende organisatie is veelal net opgezet en wordt vaak overweldigd door het aantal (niet-technische) hulpvragen van collega’s, zoals vergeten wachtwoorden of ‘hoe moet dit ook weer’-vragen.

SuccessDay legt focus op managers- en medewerkerstevredenheid en gebruikersacceptatie en ondersteunt organisaties bij een ‘smooth landing’. We creëren en leiden een war room en lossen (ook niet-technische) issues op. We doen er alles aan om de gebruiker de juiste ervaring te geven. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het supportteam bij de klant uitgerust wordt met de juiste kennis en informatie. Wij trekken de deur pas achter ons dicht als de klant met voldoende bagage en zelfvertrouwen de journey verder zelf kan voortzetten!

 

After go-live support-workday-AMS

After go-live support: Workday Application Managed Services (AMS)

Na livegang achteroverleunen? Vergeet het maar! Een IT-systeem heeft voortdurend onderhoud nodig. Het softwarepakket wordt aangepast, wat betekent dat nieuwe releases doorgevoerd moeten worden, en technische incidenten moeten worden opgelost. Ook kunnen interne ontwikkelingen binnen de organisatie vragen om herinrichting van de processen.

SuccessDay ondersteunt na go-live met releasemanagement, het oplossen van technische problemen en incidenten, regressietesten, het configureren van bedrijfsprocessen, omgevingoptimalisatie en integraties.

SuccessDay AMS wijkt op verschillende manieren positief af ​​van de concurrentie:

 • Transparante prijzen. Wij hanteren een actueel tarief in plaats van een gemiddeld tarief. Kan een junior consultant een ticket oplossen? Dan betaal je een junior tarief;
 • Volledige focus op klantcontact en tevredenheid. We werken niet met een anonieme ticketbox: wij bellen liever even;
 • Geen outsourcing naar een land in een andere tijdzone. Bovendien: wij ondersteunen jouw medewerkers in hun moedertaal;
 • Ingekochte supporturen kunnen ook worden gebruikt voor kleine projecten en voor opleiding van personeel.
Tenant-Optimization Tenant Optimisation SuccessDay

Tenant Optimization

Je bent enige tijd geleden live gegaan met jouw HRIT-systeem. Stel, de feedback van gebruikers is niet geweldig of je slaagt er niet in de business case te materialiseren en je wilt een onafhankelijke (technische) validatie.

We beginnen altijd met de HR-strategie. Waar gaat jouw bedrijf naartoe, wat betekent dit voor HR en wat zijn jouw waarden? En ondersteunt het HRIT-systeem jouw HR- en bedrijfsstrategie?

Tijdens een tenantoptimalisatieproject voert SuccessDay een volledige analyse uit van de omgeving:

 • Wat zijn de best practices bij het configureren van de processen?
 • Hoeveel en welk type vragen worden er gesteld aan de supportorganisatie?
 • We voeren een volledige veiligheids- en GDPR-check uit
 • Welke datastandaarden zijn er?
 • Is de nieuwste functionaliteit geïmplementeerd en wordt er maximaal gebruik van gemaakt?

SuccessDay consultants stellen een volledig onafhankelijk adviesrapport op en doet aanbevelingen. Het rapport kan gebruikt worden als input voor de toekomstige HRIT-roadmap. Indien nodig kunnen SuccessDay-consultants de aanbevelingen ook implementeren.

Advies nodig?

SuccessDay helpt je graag vooruit.
Maak een afspraak