De cruciale rol van regressietesten in HRIT-land

De cruciale rol van regressietesten in HRIT-land - SuccessDay

De cruciale rol van regressietesten in HRIT-land

Binnenkort is het weer tijd voor een nieuwe release van Workday: Workday 2023R2. Voordat de nieuwe release automatisch wordt uitgerold, is uitgebreid testen sterk aan te raden, waarschuwt Aitor Cia Lozano, young professional bij SuccessDay. Net als bij elke nieuwe release van HRIT-software, waaronder de systemen van Oracle, SuccessFactors en Ceridian Dayforce. Daarom raadt hij organisaties aan om gebruik te maken van het testvenster van een maand dat leveranciers meestal bieden om nieuwe functionaliteiten en functies te controleren. In deze blog vertelt Aitor je alles over het belang van regressietesten bij HCM-pakketten.

Laten we deze blog beginnen met uit te leggen wat regressietesten eigenlijk is. Regressietesten is een testmethodologie voor software die na elke wijziging wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat wijzigingen niet tot onbedoelde problemen leiden. In de context van HRIT, dat zich bezighoudt met vitale processen zoals salarisadministratie, personeelsdossiers, prestatie-evaluaties en meer, is het behoud van de integriteit van deze systemen van het grootste belang. Regressietests bestaan uit het systematisch testen van de volledige applicatie om onbedoelde neveneffecten te identificeren die worden geïntroduceerd door gewijzigde code of systeemupdates.

Workday brengt twee grote updates per jaar uit. “In dergelijke gevallen is het van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de tenants goed functioneren”, benadrukt Aitor. “Dit wordt bereikt door rigoureuze tests uit te voeren om ervoor te zorgen dat alles correct werkt binnen het testvenster van een maand dat leveranciers doorgaans bieden voor het controleren van de nieuwe functionaliteiten van het systeem.”

De toegevoegde waarde van een Preview Tenant

De tweede release van dit jaar (Workday2023R2), gaat live in het weekend van 8-10 september en belooft onder andere verbeterde functies voor performance management en verbeterde rapportagemogelijkheden. Echter, deze veranderingen kunnen onbedoeld van invloed zijn op andere kritische modules, zoals salarisadministratie, benefits administration en employee records management. Zonder grondige regressietests kunnen de nieuwe functies in Release 2 bestaande functionaliteiten verstoren.

Een verbetering van het prestatiebeheer zou bijvoorbeeld onbedoeld berekeningen kunnen veranderen die worden gebruikt bij de salarisverwerking, wat zou kunnen leiden tot onjuiste beloningsbedragen. Dergelijke problemen kunnen leiden tot ontevredenheid bij werknemers, financiële discrepanties en zelfs niet-naleving van de regelgeving. Daarom biedt Workday klanten een Preview Tenant. Deze testing tenant is doorgaans beschikbaar voor allerlei testdoeleinden, bijvoorbeeld in het geval van een implementatie van een third party app.

Workday voert de updates van elke nieuwe release al één maand voordat ze dat in de Production Tenant doen door in de Preview Tenant. In dit geval van 4 augustus 2023 tot 8 september. Organisaties hebben op dit moment dus nog maar een paar weken de tijd om de nieuwe software te testen en orde op zaken te stellen als er zich problemen voordoen. “Maak hier dus dankbaar gebruik van!”, aldus de SuccessDay-consultant.

Het belang van regressietests in HRIT

Dit is waarom regressietests in HRIT een goed idee zijn:

 • Behoud van de stabiliteit van het systeem
  HRIT-systemen zoals Workday zijn complexe, onderling verbonden ecosystemen. Zelfs ogenschijnlijk kleine wijzigingen in de code kunnen onbedoeld andere functionaliteiten verstoren, wat kan leiden tot instabiliteit van het systeem. Regressietests dienen als vangnet om ervoor te zorgen dat deze onderling verbonden elementen ondanks updates harmonieus blijven werken.
 • Risico’s beperken
  In een zo gevoelig domein als HR kunnen fouten of haperingen in HRIT-systemen ernstige gevolgen hebben, zoals onnauwkeurige salarisberekeningen, overtredingen van wet- en regelgeving of zelfs ontevredenheid onder werknemers. Regressietests helpen bij het identificeren en oplossen van deze problemen voordat ze gevolgen hebben voor de organisatie.
 • Compliance en wettelijke verplichtingen
  Veel HR-processen hebben te maken met naleving van wettelijke voorschriften en industrienormen. Regressietests garanderen dat deze compliance-gerelateerde functionaliteiten intact blijven na systeemupdates, waardoor het risico op niet-naleving en mogelijke juridische gevolgen wordt verkleind.
 • Gebruikerservaring verbeteren
  HRIT-systemen worden meestal gebruikt door werknemers, managers en HR-professionals. Onderbrekingen in de functionaliteit kunnen de gebruikerservaring belemmeren, wat leidt tot frustratie en verminderde productiviteit. Regressietests zorgen ervoor dat de gebruikersinterface en -ervaring consistent en gebruiksvriendelijk blijven.
 • Kosten- en tijdsbesparing
  Het oplossen van problemen die na het updaten worden vastgesteld, kan aanzienlijk meer tijd en geld kosten dan wanneer ze tijdens regressietests worden opgespoord. Door problemen in een vroeg stadium op te sporen en aan te pakken, kunnen organisaties middelen besparen en hun operationele efficiëntie behouden.

 Systematische aanpak

Om regressietests voor jouw HCM-software effectief uit te voeren, is het essentieel om een systematische aanpak vast te stellen die de integriteit van jouw HR-processen garandeert. Dit omvat het definiëren van uitgebreide testscenario’s voor elke module, deze zorgvuldig uitvoeren en de uitkomsten nauwkeurig bekijken om er zeker van te zijn dat de nieuwe systeemupdates geen nadelige invloed hebben op jouw activiteiten.

Je kunt deze systematische aanpak in drie stappen verdelen:

1) Testscenario’s definiëren

Voordat je regressietests gaat uitvoeren, is het van cruciaal belang om een aantal goed gedefinieerde testscenario’s uit te stippelen die de verschillende functionaliteiten van jouw HCM-software omvatten. Aitor: “Deze scenario’s moeten zowel typische als geavanceerde use cases omvatten, waarbij de processen die centraal staan in de HR-activiteiten van jouw organisatie worden gerepliceerd.” Werk nauw samen met HRIT-experts en belanghebbenden om deze scenario’s te identificeren, rekening houdend met praktijkscenario’s die de complexiteit en diversiteit van jouw HR-processen weergeven.

2) Module-specifiek testen

Gezien de complexe aard van HCM-software is het verstandig om regressietests per module uit te voeren. Elke module, zoals HCM, Recruitment, Absence en Talent & Performance, moet rigoureus getest worden om de stabiliteit en samenhang na de release te garanderen. “Door je testinspanningen te segmenteren per module, kun je je richten op specifieke gebieden van je systeem en eventuele afwijkingen markeren voordat je productie-tenant wordt ververst met de nieuwe functies van de software-update.” SuccessDay kan indien gewenst experts leveren die kunnen helpen bij het testen van de modules waarin zij gespecialiseerd zijn.

3) Continue verbetering

Regressietesten zijn repetitieve processen. Als je meerdere cycli van regressietests uitvoert op verschillende softwarereleases, wordt het belangrijk om trends in testresultaten te monitoren, faalpatronen te herkennen en je testscenario’s dienovereenkomstig aan te passen. Voortdurende verbetering garandeert dat jouw regressietestaanpak gelijke tred houdt met de ontwikkeling van jouw HCM-software, waardoor de testinspanningen efficiënter worden.Conclusie

Door uitgebreide regressietests uit te voeren voordat de update wordt uitgerold, kunnen organisaties ervoor zorgen dat de nieuwe functies naadloos integreren in de bestaande systeemarchitectuur. Eventuele inconsistenties of problemen kunnen worden geïdentificeerd, geïsoleerd en aangepakt, waardoor het risico op systeemverstoringen wordt geminimaliseerd en de voordelen van de update worden gemaximaliseerd.

“Tot slot spelen regressietests een cruciale rol bij het handhaven van de stabiliteit en betrouwbaarheid van uw HCM-software, vooral met het oog op regelmatige systeemupdates”, zegt Aitor. Door testscenario’s per module nauwkeurig te definiëren, uitgebreide tests uit te voeren en uw aanpak aan te passen op basis van verkregen inzichten, kun je ervoor zorgen dat jouw HR-processen functioneel blijven tijdens elke release van systeemsoftware.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over regressietesten, extra resources nodig hebt of meer wilt weten over de andere HRIT-diensten van SuccessDay. Lees meer over de nieuwste Worday release (Workday 2023R2) in deze blog van Peter Veldman.

Meer weten over regressietesten?

Neem contact met ons op

Aitor Cia Lozano

Junior Business Consultant

Neem contact met ons op

Bel ons of kom langs. We geven je binnen 24 uur een reactie!